Platforma "Diaspora Network" - reportaj al TRM

press release

Emisiunea "Academia Radio" din 8 mai 2012:  Platforma "Diaspora Network".

LINK: http://www.trm.md/ro/academia-radio/academia-radio-din-08-mai-2012/

Diaspora „Network” – platform? electronic? de reintegrare a cercet?torilor originari din Republica Moldova stabili?i peste hotarele ??rii. În studio – Vitalie Varzari, herbal specialist principal al Direc?iei de integrare european? ?i cooperare interna?ional? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei. Redactor Tatiana Fi?er.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us