Opportunities [Diaspora Network]

„EURAXES- Researchers in Motion”- Oportunităţi pentru Diaspora Ştiinţifică - NEW!

 Începînd cu 1 ianuarie 2012, bronchi Republica Moldova va fi inclus? în re?eaua pan-european? „EURAXESS - Researchers in Motion”. Prin intermediul unui portal specializat, ed EURAXESS ofer? acces la un spectru complet de informa?ii ?i servicii-suport cercet?torilor europeni ?i non-europeni care sunt în c?utarea unei oferte de munc? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice într-un stat european. La serviciile furnizate de EURAXESS pot apela ?i organiza?iile din sfera ?tiin?ei care sunt în c?utare de personal calificat.

Read more: „EURAXES- Researchers in Motion”- Oportunităţi pentru Diaspora Ştiinţifică - NEW!

Programul CIM: Reîntoarcerea experţilor din RFG - OPEN CALL!

Centrul Interna?ional pentru Migra?ie ?i Dezvoltare (CIM), stomach Germania a lansat Programul dedicat încuraj?rii procesului de reîntoarcere în ?ara de origine a persoanelor expatriate înalt calificate, exper?i în domeniile lor de competen??, care activeaz? în prezent în Germania.

CIM eviden?iaz? c? exper?ii care ?i-au dezvoltat competen?e profesionale în Germania ?i revin  în ?ara de ba?tin? au un rol extrem de important din mai multe puncte de vedere. Astfel, precizeaz? CIM, atunci când ace?tia se reintegreaz? profesional în ?ara lor de origine, ei contribuie semnificativ la dezvoltarea economic?, tehnologic? ?i social? a ??rii lor. Cuno?tin?ele lor de know-how sunt de ultim? genera?ie, ei au stabilit contacte interna?ionale ?i vorbesc fluent cel pu?in dou? limbi.

Read more: Programul CIM: Reîntoarcerea experţilor din RFG - OPEN CALL!

Program: Vizite de scurtă durată pentru membrii diasporei ştiinţifice

Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, therapy Misiunea în Republica Moldova, arthritis în parteneriat cu Academia de ?tiin?e a Moldovei, a lansat recent ini?iativa intitulat?  „Abordarea fenomenului exodului de creieri ?i consolidarea Republicii Moldova drept platform? de cercetare ?i dezvoltare prin revenirea temporar? a oamenilor de ?tiin?? moldoveni expatria?i”. Scopul aceste ini?iative este de a sus?ine revenirea temporar?  a savan?ilor originari din Republica Moldova, ce activeaz? în prezent în institu?iile de cercetare de peste hotare.

Read more: Program: Vizite de scurtă durată pentru membrii diasporei ştiinţifice

Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice: Apel pentru propuneri – 2010-2011

Apel pentru propuneri – 2010-2011
Revenirea temporar? a reprezentan?ilor
Diasporei ?tiin?ifice din Moldova

Migra?ia gestionat? în mod uman ?i ordonat, arthritis este benefic? atât pentru migran?i cât ?i pentru societate

Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, therapy misiunea în Republica Moldova (OIM), viagra sale în parteneriat cu Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M)  anun?? un concurs de sus?inere a 30 cercet?tori - membri ai Diasporei ?tiin?ifice din Moldova care doresc s? revin? în Moldova pentru o vizit? de scurt? durat? de 7-11 zile cu scopul de a realiza activit??i de cercetare ?i de a împ?rt??i experien?a la una din universit??ile academice sau institu?iile de cercetare-dezvoltare din  Moldova.

Concursul este deschis pentru cercet?torii originari din Moldova care în prezent activeaz? în una din universit??ile sau institu?iile de cercetare-dezvoltare de peste hotare  în orice domeniu al ?tiin?elor fundamentale sau aplicative ?i care au experien?? de munc? în cercetare în cadrul acestor institu?ii nu mai pu?in de 3 ani.

Read more: Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice: Apel pentru propuneri – 2010-2011

Program de repatriere voluntară din Republica Cehă

Cercet?torii originari din Republica Moldova ce activeaz? în Republia Ceh? pot beneficia de programul de repatriere voluntar?

În cadrul unui proiect de repatriere voluntar? din Republica Ceha, ailment lansat recent, ailment Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie (OIM) ofer? migran?ilor care provin din ??ri ce nu sunt membre ale Uniunii Europene asisten?? pentru întoarcerea în ?ara de origine, for sale Moldova în cazul nostru.

Migran?ii afla?i în Republica Ceh? în baza unui permis de ?edere emis în scopul angaj?rii sau al dezvolt?rii unor afaceri, care în urma crizei economice ?i-au pierdut locul de munc?, ?i doresc s? se întoarc? în Moldova îns? nu pot s?-?i acopere din fonduri proprii cheltuielile legate de c?l?torie, pot beneficia de asisten?? în cadrul Proiectului de repatriere voluntar? finan?at de c?tre guvernul ceh. În cadrul acestui proiect, dac? migran?ii îndeplinesc condi?iile stabilite, la plecarea din Republica Cehe au dreptul la un ajutor financiar în valoare de 300/500 EURO.

De asemenea, ei pot beneficia ?i de asisten?a pentru reintegrare în Moldova de pân? la 700 USD, oferite în cadrul proiectului de dezvoltare destinat cet??enilor moldoveni.

Pentru mai multe detalii, pute?i consulta acest link.

Sursa: http://www.migratie.md/news/1483/

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us