Opportunities [Diaspora Network]

Apeluri pentru propuneri COST 2013

open call

Apelurile deschise COST invită cercetători din întreaga Europă să prezinte propuneri pentru reţele de cercetare şi să utilizeze această oportunitate unică de a face schimb de cunoştinţe,  să se angajeze în noi perspective europene. Un Concurs continuu de  propuneri este folosit pentru a atrage cele mai bune propuneri pentru noi Acţiuni COST.

Un apel deschis se compune din două etape, la care solicitanţii, după înregistrare, prezintă o propunere preliminară la data stabilită de colectare. Această propunere preliminară oferă o imagine de ansamblu privind scopul acţiunii înaintate şi impactul prevăzut al acesteia. După evaluare, aproximativ 80 din aceste propuneri preliminare sunt selectate pentru faza a doua. Solicitanţii de succes sunt apoi invitaţi să prezinte o propunere completă.

Fiecare data de colectare este anunţată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu câteva luni înainte de termenul limită.

COST acoperă cheltuielile pentru activităţile de networking, cum ar fi reuniunile, conferinţele, atelierele de lucru, schimburile ştiinţifice pe termen scurt, şcolile de instruire, publicaţiile şi activităţile de diseminare. COST nu finanţează cercetarea în sine.

Următorul termen limită de colectare a propunerilor este 29 martie 2013 ora 17:00, ora Bruxelles-ului.

Pentru instituţiile din ţările non-COST:

Oamenii de ştiinţă din ţări non-COST pot primi o rambursare din cadrul bugetului acţiunii, cu condiţia că cercetătorul a fost invitat în mod formal ca un expert pentru o reuniune specifică.

În plus, cercetătorii din instituţiile ţărilor non-COST pot participa la Acţiunile COST în baza avantajului reciproc, care urmează să fie aprobat de JAF de la caz-de la caz. Biroul COST nu rambursează cheltuielile participanţilor din ţările non-COST, cu excepţia cazului cînd instituţiile aprobate în mod oficial sunt din ţările imediat vecine, acestea fiind ţările balcanice (Albania, Muntenegru); ţările mediteranene (Algeria, Egipt, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia) şi ţările din Europa de Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia , Republica Moldova, Rusia şi Ucraina). În plus, COST a semnat acorduri de reciprocitate pentru instituţiile lor cu Argentina, Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud spre a participa la Acţiuni COST. Informaţii detaliate sunt disponibile pe pagina de acorduri reciproce.

Apelul pilot ERA Chairs

open call
Apelul ERA Chairs este o nou? m?sur? instituit? de Comisia European?, cialis menit? s? elimine decalajul dintre cercetare ?i inovare în Europa. Aceste granturi sunt oferite pentru a dezvolta excelen?a în cercetare în statele membre UE, statele asociate precum ?i în alte regiuni.
 
Universit??ile sau institu?iile de cercetare eligibile, care actualmente au o rat? sc?zut? de participare la Programul Cadru, cu un poten?ial ?tiin?ific demonstrat ?i un plan concret de promovare a excelen?ei în cercetare, vor fi selectate de c?tre Comisie pentru a numi lideri remarcabili în cercetare: a „pre?edin?ilor” Spa?iului European de Cercetare (ERA) ?i a echipelor acestora de cercetare. Aceasta va permite institu?iilor de a dezvolta, în domenii specifice, un nivel de excelen?? necesar pentru a concura la nivel interna?ional ?i de a extinde eficient participarea sa în Programele Cadru.
 
Apelul pilot ERA Chairs, finan?at prin intermediul Programului Cadru 7, a fost lansat la 18 decembrie 2012. Apelurile ERA Chairs ulterioare vor fi publicate în Programul „Horizon 2020”.
 

Apeluri pentru propuneri EACEA

opportunities

Agen?ia executiv? pentru educa?ie, discount audiovizual ?i cultur? a Comisiei Europene (EACEA) a lansat mai multe apeluri pentru propuneri privind Programul Cultural. Programul Cultural a fost înfiin?at pentru a sus?ine spa?iul cultural european, arthritis care se bazeaz? pe un patrimoniu cultural comun, medic prin dezvoltarea de activit??i de cooperare între exponen?i culturali din ??rile eligibile, cu scopul de a încuraja dezvoltarea cet??eniei europene.

Pentru mai multe informa?ii cu privire la apelurile existente accesa?i linkul http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.

Prezentarea Video-conferinţa IAPP

press release
La data de 30 noiembrie curent, there în incinta Universit??ii Academiei de ?tiin?e a Moldovei a avut loc Video-conferin?a „Parteneriate ?i colabor?ri industrie-mediu academic (IAPP)”. Evenimentul a fost organizat de CPI, DIECI ?i Re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact ale Programului Cadru 7 în Moldova cu suportul reprezentan?ilor Comisiei Europene.

Informa?ia expus? face referin?? la obiectivele ac?iunii, organiza?ii eligibile pentru participare, activit??i prev?zute, structura unui proiect în cadrul IAPP, criteriile de evaluare a proiectului.

Termen-limit? de aplicare: 16 ianuarie 2013.

Pentru a vizualiza prezentarea accesa?i acest link.

Pentru informa?ie suplimentar?, contacta?i:

1. Dr. Alexandru Ro?ca
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: +373 22 923652
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Diana Grozav
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: + 373 22 272659
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Congresul ARIC 2013

opportunities
Asociatia Internationala de cercetare interculturala (ARIC) cu sediul in Friburg, cialis Elvetia, ed  anunta organizarea Congresului ARIC 2013 la Universitatea Mohammed V din Rabat, Maroc. Avizul se adreseaza cercetatorilor francofoni din domeniul cercetarilor interculturale. 
 
Apelul integral si informatii utile :  http://www.pages.usherbrooke.ca/aric/collocs.html
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us