Opportunities [Diaspora Network]

Newsletter EEN - Nr. 236-34-2012

opportunities
Enterprise Europe Network (EEN) desf??oar? o varietate de evenimente pentru a promova activit??i adresate companiilor ?i organiza?iilor la nivel regional, adiposity na?ional sau european. În acest sens, a fost publicat Newsletter-ul Nr. 236-34-2012.
 
Pentru a consulta aceast? resurs? de informare electronic?  accesa?i acest link. 

Burse DAAD pentru anul universitar 2013/2014

scholarship

Oferta de burse DAAD pentru Republica Moldova în anul universitar 2013/2014.
 
În aten?ia persoanelor interesate: Prezentarea oficial? a programului dorit se g?seste în baza de date a burselor DAAD la www.daad.de. Descrierile programelor cuprinse în aceast? brosur? con?in complet?ri, drugs ce vin pe de o parte în întîmpinarea unor întreb?ri puse frecvent si con?in pe de alt? parte unele informa?ii specifice pentru Republica Moldova.

Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a AŞM şi BMBF

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) lanseaz? al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, drugs în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i BMBF, therapy încheiat pe data de 14 martie 2008. 
 
Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Germania în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i. 
 
Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.

Extension of the announcement of the position of National Consultant

opportunities
 
Please see below the extension till 16 July 2012, of the announcement of the position 'National Consultant to strengthen the capacities of the project cycle management procedures at the Academy of Sciences of Moldova', Vacancy Number: 132 /Pr-2012.
 
Please feel free to disseminate the information to all possible applicants.
 
 

Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a ASM şi CNRS

open call

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Centrul Na?ional de Cercet?ri ?tiin?ifice din Fran?a (CNRS) lanseaz? al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, clinic în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i CNRS, medstore încheiat la data de 24 mai 2011. Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Fran?a în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i.

Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us