Opportunities [Diaspora Network]

Premiul tinerilor cercetători europeni 2013

open call

Asocia?ia EUROSCIENCE anun?? concursul pentru Premiul tinerilor cercet?tori europeni 2013. Premiul se va acorda cercet?torilor care vor demonstra performan?e remarcabile de cercetare ?i de management. Totodat?, clinic se urm?re?te stimularea includeri dimensiunii ?i perspectivei europene în studiile cercet?torilor. 

La concurs pot participa persoane care lucreaz? în ??rile europene, discount inclusiv cei din Republica Moldova. În anul curent, ambulance acest concurs tradi?ional este dedicat doctoranzilor, astfel încât participan?ii trebuie s? fie încadra?i într-un program doctoral sau s? fi sus?inut teza de doctor dup? 30 septembrie 2012.

Mai multe informa?ii, inclusiv referitor la modul de depunere ?i con?inutul dosarelor de participare, criteriile de evaluare a participan?ilor ?i premierea câ?tig?torilor pot fi g?site aici.

Sursa: Direc?ia politici ?i monitorizare doctorat a CNAA

Granturi OSF pentru studii doctorale 2013

open call

Open Society Foundation ofer? granturi studen?ilor din Europa de Est, anesthetist fosta URSS, sale Mongolia, ailment Orientul Mijlociu, Africa de Nord ?i de Sud. Programul sus?ine studen?ii cu reu?ite remarcabile care doresc s? realizeze studii doctorale in domeniul ?tiin?elor socio-umane în universit??i acreditate din Asia, Australia, Europa, Orientul Mijlociu ?i America de Nord.

Sunt eligibili studen?ii din urm?toarele state: Afganistan, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia ?i Her?egovina, Egipt, Georgia, Iordan, Kazahstan, Kosovo, Kîrgîzstan, Liban, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Palestina, Rusia, Serbia, Siria, Tadjikistan, Tunis, Turkmenistan, Ucraina ?i Uzbekistan.

Pentru mai multe informa?ii accesa?i urm?torul link: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/global-supplementary-grant

„Migranții în Europa”: Comisia lansează un concurs multimedia la nivel european

opportunities

Care este rolul ?i locul migran?ilor în Europa? Comisia îi invit? pe studen?ii de la facult??ile de art?, sale grafic? ?i comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ?i din Croa?ia s? reflecte asupra contribu?iei pe care o au migran?ii în societ??ile europene.

Concursul organizat la nivelul întregii UE îi provoac? pe studen?i s? elaboreze lucr?ri de art? prin care s? î?i exprime opiniile cu privire la acest subiect ?i care s? reflecte rolul pe care migran?ii îl au în via?a noastr?. Pentru a stimula o dezbatere constructiv? ?i a reflecta asupra situa?iei migran?ilor în Europa, case Comisia le ofer? noilor talente ale Europei posibilitatea de a-?i expune prin art? punctul de vedere.

Informa?ii complete pot fi accesate la ACEST LINK

Nominalizarea candidaţilor pentru premiul „Tehnologia Mileniului”

open call
Academia de Tehnologii din  Finlanda invit? universit??ile, clinic academiile, viagra 100mg institutele de cercetare ?i organiza?iile industriale din toat? lumea s? contribuie la nominalizarea candida?ilor pentru premiul „Tehnologia Mileniului”, abortion edi?ia 2014.
 
Premiul „Tehnologia Mileniului” este unul dintre cele mai prestigioase premii acordate pentru inova?ii în ?tiin?? ?i tehnologie. Pentru înscrierea în calitate de candida?i la acest premiu, sunt eligibili cercet?tori din diferite ??ri, care au înregistrat succese remarcabile în domeniul tehnologic.
Termenul limit? de depunere a dosarelor este  31 iulie 2013.
 
Pentru mai multe detalii, accesa?i pagina: http://www.technologyacademy.fi/call-for-nominations/ 
 

Conferinţa Internaţională Antreprenoriat şi Inovaţie.

open call

Conferin?a va avea loc la Dubrovnik, discount Croa?ia în perioada 23-24 Mai 2013, abortion ?i va reuni oficiali guvernamentali, ailment antreprenori ?i cercet?tori, care vor aborda subiecte privind elaborarea politicii guvernamentale ce ar promova inova?ia creînd un mediu benefic pentru antreprenoriat, ?i astfel facilitînd accesul spre cuno?tin?e, competen?e ?i resurse.

Pentru informa?ii suplimentare referitoare la procedura de participare, accesa?i urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us