Premiul Mondial Pentru Alimentaţie

open call

Funda?ia Premiului Mondial pentru Alimenta?ie, viagra anun?? candida?ii interesa?i, care au realiz?ri substan?iale în lupta împotriva foametei s? aplice la concursul de selectare a Laureatului anului ( „Nobel Prize for Food and Agriculture”). Candida?ii trebuie s? demonstreze un nivel înalt de implicare în probleme complexe care interac?ioneaz? cu domeniul general al nutri?iei (alimenta?iei).

Domeniile eligibile:
1) Alimenta?ie ?i s?n?tate
2) Plante ?i semin?e
3) Soluri ?i ape
4) Protec?ia culturilor agricole
5) Tehnologia ?i siguran?a alimentelor
6) Foamete ?i reducerea s?r?ciei

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i : www.worldfoodprize.org/nominate, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limit? de aplicare 1 Mai 2013.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us