Apel deschis al programului „Global South Scholar In-Residence” 2013/2014

open call
Programul „Global South Scholar In-Residence” al „Graduate Institute” din Geneva (Elve?ia) ofer? burse pentru tinerii profesori din cadrul universit??ilor din ??rile dezvoltate ?i a celor în curs de dezvoltare care desf??oar? cercet?ri avansate în domeniile conexe studiilor de dezvoltare interna?ional? ?i care ?in, sales totodat?, cursuri la discipline precum: antropologia, istoria, dreptul, politologia ?i economia.
 
Candida?ii selecta?i prin concurs vor activa un semestru în calitate de reziden?i la „Graduate Institute” din Geneva (Elve?ia)  în scopul de:
  • a împ?rt??i experien?a ?i expertiza cu studen?ii ?i profesorii Institutului;
  • a continua proiectul individual de cercetare ;
  • a participa la cursuri de predare;
  • a actualiza ?i consolida curriculum-ul cursurilor sale;
  • a extinde contactele cu comunitatea ?tiin?ific? interna?ional?.
Reziden?ii selecta?i vor ob?ine o burs? pentru cheltuielile de trai. Bursa va acoperi, de asemenea, c?l?toria tur-retur ?i cazarea în Geneva.
 
Termenul limit? pentru depunerea dosarelor este 1 martie 2013 pentru reziden?ii din toamna 2013 ?i 1 octombrie 2012 pentru reziden?ii din prim?var? anului2014.
 
Pentru a ob?ine detalii cu privire la aceast? oportunitate accesa?i: http://graduateinstitute.ch/corporate/Research/visiting_programmes/in_residence_en.html 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us