Agenda strategică de cercetare pentru agricultură, securitate alimentară şi schimbări climaterice

memento

Ini?iativa european? de programare comun? a adoptat Agenda strategic? de cercetare pentru agricultur?, remedy securitate alimentara ?i schimb?ri climaterice. Astfel, viagra order au fost identificate 5 priorit??i:

1. securitatea alimentar? sustenabil? sub impactul schimb?rilor climaterice;
2. cre?tere durabil? din punct de vedere al mediului ?i intensificarea activit??ilor agricole;
3.compatibilitate între producere, biodiversitate ?i ecosistem;
4. adaptarea la schimb?rile climaterice;
5.diminuarea impactului schimb?rilor climaterice;

Agenda strategic? define?te priorit??ile pe termen scurt, mediu ?i lung ?i stabile?te ac?iunile comune pentru fiecare dintre aceste teme centrale.

Textul strategiei.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us