Conferinţa Internaţională Antreprenoriat şi Inovaţie.

open call

Conferin?a va avea loc la Dubrovnik, discount Croa?ia în perioada 23-24 Mai 2013, abortion ?i va reuni oficiali guvernamentali, ailment antreprenori ?i cercet?tori, care vor aborda subiecte privind elaborarea politicii guvernamentale ce ar promova inova?ia creînd un mediu benefic pentru antreprenoriat, ?i astfel facilitînd accesul spre cuno?tin?e, competen?e ?i resurse.

Pentru informa?ii suplimentare referitoare la procedura de participare, accesa?i urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us