Opportunities [Diaspora Network]

Apel comun pentru propunerile de proiecte ASM - HAS

open call
Urmare a finisării proiectelor de mobilitate ştiinţifică din cadrul Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Academia de Ştiinţe a Ungariei pentru anii 2010-2012, în scopul continuării colaborării dintre Academii şi cercetătorii ambelor ţări, se lansează un nou Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte vizînd mobilitatea în  schimbul echivalent. La apel pot participa echipele de cercetare care au parteneri ungari.
 
Pentru a consulta şi descărca FORMULARUL DE APLICARE şi INFORMAŢII DETALIATE, accesaţi link-urlile.
 
Termenul limită de depunere a temelor de proiecte este 1 noiembrie 2012.
Durata unui proiect este de 3 ani.
 
Contacte:  DIECI
Tel. 0 22 27 05 02
 

Depunerea proiectelor PC7: noul sistem electronic

memento
Începînd cu iulie 2012 majoritatea apelurile PC7 utilizeaz? noul sistem electronic de depunere a propunerilor de proiecte PC7. La ACEST LINK  pute?i g?si informa?ii detaliate privind modalit??ile de depunere a propunerilor de proiecte PC7 utilizînd sistemul electronic de depunere a proiectelor PC7 creat în cadrul Portalului Participan?ilor la PC7.
 

Newsletter EEN - Nr. 237-35-2012

opportunities
Enterprise Europe Network (EEN) desf??oar? o varietate de evenimente pentru a promova activit??i adresate companiilor ?i organiza?iilor la nivel regional, therapy na?ional sau european. În acest sens, ampoule a fost publicat Newsletter-ul Nr. 237-35-2012.
 
Pentru a consulta aceast? resurs? de informare electronic?  accesa?i acest link. 

Horizon 2020: Recenzii video

memento

Viziuni de viitor pentru Europa:  aceast? pagin? web prezint? în fiecare zi recenzii video ale unor personalit??i notorii cu privire la viitorul cercet?rii europene ?i importan?a Programelor Cadru ale UE pentru o cercetare european? competitiv? pe plan mondial. 

Pentru a accesa recenziile video face?i click pe ACEST LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us