Prezentarea Video-conferinţa IAPP

press release
La data de 30 noiembrie curent, there în incinta Universit??ii Academiei de ?tiin?e a Moldovei a avut loc Video-conferin?a „Parteneriate ?i colabor?ri industrie-mediu academic (IAPP)”. Evenimentul a fost organizat de CPI, DIECI ?i Re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact ale Programului Cadru 7 în Moldova cu suportul reprezentan?ilor Comisiei Europene.

Informa?ia expus? face referin?? la obiectivele ac?iunii, organiza?ii eligibile pentru participare, activit??i prev?zute, structura unui proiect în cadrul IAPP, criteriile de evaluare a proiectului.

Termen-limit? de aplicare: 16 ianuarie 2013.

Pentru a vizualiza prezentarea accesa?i acest link.

Pentru informa?ie suplimentar?, contacta?i:

1. Dr. Alexandru Ro?ca
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: +373 22 923652
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Diana Grozav
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: + 373 22 272659
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us