Opportunities [Diaspora Network]

Euro Science Open Forum 2014: Apel deschis pentru depunerea propunerilor de organizare a sesiunilor ştiinţifice

open call

Euro Science Open Forum 2014 anunţă apel deschis pentru depunerea propunerilor de organizare a sesiunilor ştiinţifice cu scopul de a realiza progrese în domeniul științei și tehnologiei.

În procesul de selectare a propunerilor se va acorda preferinţă următoarelor aspecte:
relevanţă, originalitate, calitate, actualitate, perspective internaţionale, abordări interdisciplinare, format inovativ şi interactiv, potenţial de atragere mass-media.

Data limită pentru prezentarea propunerilor de proiecte este de 9 mai 2013.

Pentru informaţii suplimentare şi aplicare accesaţi următorul LINK.

 

 

Marie Curie: burse individuale (Sesiune de informare)

events

Euresearch Fribourg organizeaz? la Fribourg (Elve?ia) în data de 14 mai 2013 sesiunea de informare despre oportunit??ile ob?inerii burselor individuale Marie Curie.

Pentru informa?ii suplimentare ?i înregistrare accesa?i urm?torul LINK.

Horizon 2020: Programul Cadru al UE pune accent pe mobilitate şi transport.

press release

V? propunem spre lectur? noile priorit??i ale Programului Cadru al UE „Horizon 2020” relevate în discursul Comisarului European pentru Cercetare, abortion Inovare ?i ?tiin?? Máire GEOGHEGAN-QUINN.

Pentru a vizualiza con?inutul discursului accesa?i urm?torul LINK.

Buletinul săptămânal al Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE (MOST)

press release

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Subiectele acestei edi?ii sunt:

Oficiul MOST - membru al re?elei IGLO, store ?iin?ele sociale ?i umaniste în viitorul Program H2020, noi oportunit??i pentru IMM-uri, nout??i ERA, conferin?e/evenimente.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Apel deschis pentru propuneri de conferinţe în domeniul migraţiei

open call

Organiza?ia International Migration and Social Cohesion invit? membrii ?i doritorii s? aplice pentru conferin?e ?i workshopuri pe teme precum migra?ia interna?ional?, allergy integrarea ?i coeziunea social? în Europa.

Data limit? pentru aplicare este 15 Aprilie 2013.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us