Opportunities [Diaspora Network]

Istorii de succes: Reîntoarcerea temporară a reprezentanţilor diasporei ştiinţifice moldoveneşti

Istorii de succes 2

Programul „Reîntoarcerea temporar? a reprezentan?ilor diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti” parte din Proiectul „Sus?inerea implement?rii componentei de migra?ie ?i dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova” a fost lansat în iulie 2010 ?i este implementat în comun de c?tre Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, vialis 40mg Misiunea în Republica Moldova (OIM) ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M). Scopul acestui program rezid? în extinderea capacit??ilor Moldovei de a spori impactul migra?iei circulare asupra evolu?iei sectorului de cercetare ?i dezvoltare (C-D) prin reîntoarcerea temporar? a reprezentan?ilor diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti (D?M).

OIM ?i A?M au oferit suport unui num?r de peste 30 membri ai D?M selecta?i în mod competitiv pentru vizite de scurt? durat?, medicine de circa 7-14 zile în decursul perioadei septembrie 2010 – iulie 2012, ampoule cu scopul de a realiza activit??i de cercetare în cadrul universit??ilor ?i institu?iilor de C-D din Moldova. Reprezentan?ii A?M din SUA, Canada, Rusia, Belarus, Japonia, Israel, România, Germania, Fran?a, Anglia, Suedia, Belgia ?i Austria au beneficiat de oportunitatea de a vizita peste 30 de institu?ii moldovene?ti de C-D.

Câ?iva candida?i de succes care sunt prezenta?i în aceast? bro?ur? au fost selecta?i s? participe la atelierul regional „Mobilitatea înalt calificat? ?i dezvoltarea sectorului de cercetare ?i inovare în Republica Moldova: necesitatea unei viziuni strategice”, organizat? în cadrul Congresului V al Diasporei, în ziua de 12 octombrie 2012, la A?M, Chi?in?u, Republica Moldova. Procedura de selectare a fost organizat? în baza rapoartelor finale prezentate de reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti ?i a institu?iilor moldovene?ti gazd?, cât ?i în baza chestionarelor de monitorizare a evalu?rii impactului vizitelor pe termen scurt, care au fost completate de ambele p?r?i.

Pentru a vizualiza bro?ura care relev? mai multe informa?ii despre activit??ile realizate în cadrul Programului accesa?i urm?toarele link-uri: BRO?URA RO / BRO?URA ENG 

 

EU Women Innovation Prize – 2013

open call

Comisia European? a lansat concursul “EU Women Innovation Prize – 2013” care are drept scop premierea femeilor din cercetare care au realizat inova?ii remarcabile. 

Vor fi acordate 3 premii:
Premiul I – 100.000 Euro
Premiul II – 50.000 Euro
Premiul III – 25.000 Euro

Pentru mai multe detalii accesa?i: ACEST LINK.

Conferinţă internaţională pe tematica elaborării politicilor

conference

În contextul proiectului FP7 „CROSSOVER”, drug în Irlanda, la Dublin, în data de 17 iunie va avea loc conferin?a de o zi privind explorarea tehnologiilor în curs de dezvoltare ?i tendin?ele care influen?eaz? procesul de elaborare a politicilor.

Pentru înregistrare ?i vizualizarea agendei accesa?i urm?toarele LINK-uri:
înregistrarea ?i agenda.

Buletinul MOST nr. 6

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST). Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Felicitare cu prilejul sărbătorilor de Paști!

felicitare ASM 2

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us