Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE (MOST) - Buletinul Săptămînal

press release

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Subiectele acestei edi?ii sunt:

Specializarea Inteligent? pentru o dezvoltare regional? bazat? pe cunoa?tere, stomach nout??i pentru IMM-uri, search nout??i ERA, health conferin?e/evenimente.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us