Opportunities [Diaspora Network]

S-a lansat Harta electronică a diasporei moldovenești

opportunities

Pe 19 martie 2013, asthma cu suportul Reprezentan?ei în RM a Asocia?iei Ob?te?ti Hilfswerk Austria, viagra order a fost lansat? Harta digital? a diasporei moldovene?ti, diaspora.md, transmite UNIMEDIA cu referire la portalul bloguvern.md.

„Pe hart? sunt amplasate loca?iile Ambasadelor RM, Reprezentan?elor de peste hotare, consulatelor ?i sec?iilor consulare. Tot acolo se pot localiza ?i cele 152 de asocia?ii ob?te?ti ale diasporei moldovene?ti de peste hotare. Toat? informa?ia care se reg?se?te pe hart?, a fost preluat? din datele oficiale ale MAEIE ?i a Departamentului de Rela?ii Interetnice din RM. Pe parcursul elabor?rii aplica?iei, s-a constatat c? num?rul asocia?iilor ob?te?ti ale diasporei moldovene?ti este mai mare, iar o parte din ele nu au fost cartografiate”, a declarat Victor Coroli, managerul proiectului.

Read more: S-a lansat Harta electronică a diasporei moldovenești

iNTeg-Ris: Curs în domeniul managementului riscului!

seminar

În cadrul proiectului PC7 intitulat “ Identificarea, buy ed Monitorizarea ?i Managementului Integrat al Noilor riscuri care deriv? din utilizarea Tehnologiilor în Curs de Dezvoltare”, pills Universitatea Steinbeis ?i al?i parteneri ai proiectului au creat un modul de Master European ?i Program de Certificare cu accent asupra managementului ?i analizei riscurilor emergente referitoare la noile tehnologii.

La acest curs care se va desf??ura în perioada 22 – 26 aprilie, 2013 la Stuttgart, Germania, pot participa studen?ii oric?ror universit??i (inclusiv din Republica Moldova), angaja?i ai companiilor ?i al?i doritori.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul link

NCBR: Apel pentru concurs al lucrărilor ştiinţifice pilot

open call

Centrul Na?ional pentru Cercetare ?i Dezvoltare al Poloniei (NCBR) anun?? primul apel pentru suportul lucr?rilor ?tiin?ifice pilot de cercetare ?i dezvoltare la scar? demonstrativ?. Acest apel pentru concurs are scopul de a pune în aplicare în economie rezultatele cercet?rilor prin intermediul activit??ilor legate de elaborare a noilor tehnologii sau test?ri de produse ?i demonstra?ii practice.

Acest apel de concurs vizeaz? suportul:
• unor activit??i extinse ?i integrate de C&D orientate spre comercializarea rezultatelor cercet?rii care acoper? toate fazele cercet?rii ?tiin?ifice, pilule inova?ia produselor sau tehnologiile testate, capsule prin instala?ii-pilot sau de demonstrare.
• construirii unor instala?ii-pilot sau de demonstrare, pentru utilizarea noilor solu?ii tehnologice elaborate în institu?ii ?i organiza?iile de cercetare.

Read more: NCBR: Apel pentru concurs al lucrărilor ştiinţifice pilot

Apel de concurs pentru vouchere inovaţionale

 

open call
Centrul de Inovare din Moravia de Sud (Republica Ceh?) anun?? un apel de concurs pentru vouchere inova?ionale.  Acest apel ofer? instrumente financiare subven?ionale folosite cu scopul de a promova cooperarea dintre mediul de afaceri din ??rile în curs de dezvoltare (inclusiv Republica Moldova) ?i institu?iile de cercetare din Brno (Republica Ceh?). Fiecare subven?ie poate valora pân? la 4.000 euro, drug ?i poate s? acopere 75% din cheltuielile de proiect.

Apelul va fi deschis pân? la 8 mai 2013, în program fiind incluse vouchere în valoare total? de 160.000 euro.
Mai multe detalii despre program, pot fi accesate la http://www.inovacnivouchery.cz/en/about

Ultimele apeluri deschise ale programului PC7

open call

Programul PC7, salve principalul instrument de finan?are a inova?iei ?i cercet?rii ?tiin?ifice din Europa, î?i încheie activitatea la finele anului acesta, în 2013. În acest context, Comisia European? prezint? comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova ultimele oportunit??i de participare în cadrul programului, prin apeluri de concurs pentru proiecte PC7.

Pentru a beneficia de mai multe informa?ii despre oferte, accesa?i ACEST DOCUMENT.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us