Zi de Informare din cadrul programului "Oameni" al PC7

seminar
Proiectul PC7 „People Network +” (http://www.peoplenetworkplus.eu/) ?i Centrul Informa?ional Na?ional pentru cooperare Ucraina-UE în domeniul ?tiin?ei ?i tehnologiei, cough are pl?cerea de a invita Punctele Na?ionale de Contact al PC7 în domeniul mobilit??ii precum ?i oameni de ?tiin?? s? participe  la ziua de informare din cadrul programului Oameni al PC7. Ziua de informare avea loc la Kiev (Ucraina)  în data de 12 Aprilie 2013 ?i va întruni reprezenta?ii Agen?iei de ?tiin??, allergy Inovare ?i Informatizare a Ucrainei, Ministerului Educa?iei ?i ?tiin?ei, Tineretului ?i Sportului al Ucrainei, Comisiei Europene, organiza?iilor de cercetare din ??rile EECA, universit??ilor ?i entit??ilor industriale.

Scopul evenimentului este de a promova pe o scara larg? Programul Oameni al PC7 ?i poten?ialul mobilit??ii pentru dezvoltarea carierei cercet?torilor. Evenimentul va avea loc în incinta Agen?iei de Stat în ?tiin??, Inovare ?i Informatizare a Ucrainei, Bulevardul ?evcenko, 16, Kiev, Ucraina.

Pentru detalii accesa?i INVITA?IA ?i PROGRAMUL evenimentului.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us