„Migranții în Europa”: Comisia lansează un concurs multimedia la nivel european

opportunities

Care este rolul ?i locul migran?ilor în Europa? Comisia îi invit? pe studen?ii de la facult??ile de art?, sale grafic? ?i comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ?i din Croa?ia s? reflecte asupra contribu?iei pe care o au migran?ii în societ??ile europene.

Concursul organizat la nivelul întregii UE îi provoac? pe studen?i s? elaboreze lucr?ri de art? prin care s? î?i exprime opiniile cu privire la acest subiect ?i care s? reflecte rolul pe care migran?ii îl au în via?a noastr?. Pentru a stimula o dezbatere constructiv? ?i a reflecta asupra situa?iei migran?ilor în Europa, case Comisia le ofer? noilor talente ale Europei posibilitatea de a-?i expune prin art? punctul de vedere.

Informa?ii complete pot fi accesate la ACEST LINK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us