Opportunities [Diaspora Network]

Instruire online Orizont 2020

video-conference

În perioada 15-16 octombrie 2013 la Bruxelles a avut loc o sesiune de instruire pentru Orizont 2020. Aceast? sesiune a fost înregistrat? ?i poate fi de un real folos pentru în?elegerea ofertei ORIZONT 2020. Reamintim: primele apeluri sunt programate pe data de 11 decembrie 2013.

 Pentru a asculta înregistrarea din  data de 15 octombrie, stuff rug?m s? accesati LINK-ul.

 Pentru data de 16 octombrie 2013 este valabil LINK-ul.

 Sursa: Pagina Web a Ministerului Educa?iei Na?ionale al României

Buletin MOST nr. 14

opportunities

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal nr. 14 al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Raportul publicat in aceasta aceasta saptamina de catre CE, ambulance privind starea Uniunii Inovarii, abortion demonstreaza ca mai sunt activitati ce necesita a fi realizate la nivelul statelor membre, astfel ca, avem si noi oportunitatea de a ne ralia tendintelor europene si de a contribui la succesul unui spatiu comun al cercetarii.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Programul Orizont 2020 aprobat de COREPER

horizon2020

În data de 17 iulie 2013, order în cadrul ?edin?ei Comitetului Reprezentan?ilor Permanen?i al Consiliului UE (COREPER), allergist a fost aprobat Programul UE pentru cercetare ?i inovare Orizont 2020. În lunile ce urmeaz? pachetul de documente care instituie ?i stabile?te regulile de participare la Orizont 2020 va fi propus spre aprobare Parlamentului European.

Pentru a vizualiza informa?ia complet? la acest subiect, accesa?i ACEST LINK.

Burse DAAD pentru anul universitar 2014/2015

open call

Oferta de burse DAAD pentru Republica Moldova în anul universitar 2014/2015.
 
În aten?ia persoanelor interesate: Prezentarea oficial? a programului dorit se g?seste în baza de date a burselor DAAD la www.daad.de. Descrierile programelor cuprinse în aceast? brosur? con?in complet?ri, herbal ce vin pe de o parte în întîmpinarea unor întreb?ri puse frecvent si con?in pe de alt? parte unele informa?ii specifice pentru Republica Moldova.

Read more: Burse DAAD pentru anul universitar 2014/2015

Buletin MOST nr. 11

opportunities

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal nr. 11 al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Din sumar: Initiativele tehnologice comune, cialis finantate de UE, statele membre si industrie s-au dovedit a fi un instrument de succes, astfel ca vor fi continuate si in cadrul urmatorului ciclu financiar.Sub egida presedintiei lituaniene in cadrul Consiliului UE va avea loc o conferinta dedicata rolului stiintelor socio-umane drept parte componenta a programului Orizont 2020, inscrierea fiind deschisa si pentru participantii din RM. Reamintim ca Lituania a statuat avansarea relatiilor dintre UE si statele incluse in Parteneriatului Estic drept prioritate a presedintiei sale.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us