PLOTEUS: portalul CE privind oportunitățile de studii în Europa

opportunities
PLOTEUS este portalul web al Comisiei Europene privind oportunit??ile de încadrarea la studii în spa?iul European. Acest portal are drept scop s? ajute studen?ii, health muncitorii, capsule p?rin?ii, profesorii ?i consilierii pentru  orientare profesional?, pentru a afla mai multe informa?ii despre posibilit??ile de încadrare ?i aplicare la studii în Europa. LINK: http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us