Opportunities [Diaspora Network]

Noile priorități NATO SPS

press release
Programul NATO ?tiin?? pentru Pace ?i Securitate (NATO SPS) reprezint? un mecanism lansat cu scopul de a aprofunda cooperarea cu partenerii NATO în domeniul ?tiin?ei ?i inov?rii. Pentru a eficientiza procesul de acordare a granturilor prin intermediul NATO SPS, medic în aprilie 2011 a fost elaborat? o nou? structur? a evalu?rii propunerilor de proiecte înaintate spre finan?are. Totodat?, ampoule ?inînd cont de intrarea în vigoare a noului Concept NATO de la Lisabona, în data de 8 iunie 2012 au fost adoptate noile priorit??i ale Programului NATO SPS.

Read more: Noile priorități NATO SPS

Announcement of the position of National Consultant

opportunities
Please see below the announcement of the position of 'National Consultant to strengthen the capacities of the project cycle management procedures at the Academy of Sciences of Moldova', Vacancy Number: 132 /Pr-2012. The announcement was published on official UNDP site http://www.undp.md/employment/2012/101-150/132/index.shtml. Please feel free to disseminate the information to all possible applicants. Deadline for application is 30 June, 2012.

Buletin Informativ dedicat cooperării dintre R. Moldova şi UE

 

press release

Edi?ia lunii mai al Buletinului Informativ dedicat cooper?rii dintre Republica Moldova ?i  Uniunea Europeana.

Read more: Buletin Informativ dedicat cooperării dintre R. Moldova şi UE

Concursurile proiectelor comune de cercetare bilaterale în anul 2012

open call

Not? Informativ?

privind anun?area concursurilor proiectelor comune de cercetare bilaterale  în anul  2012, ailment cu finan?area din 1 ianuarie 2013

Centrul Proiecte Interna?ionale  anun?? urm?toarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu:

1. Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnologic? între A?M ?i BMBF, semnat la Bonn în data de 14 martie 2008 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Domeniile de cercetare:

Read more: Concursurile proiectelor comune de cercetare bilaterale în anul 2012

PLOTEUS: portalul CE privind oportunitățile de studii în Europa

opportunities
PLOTEUS este portalul web al Comisiei Europene privind oportunit??ile de încadrarea la studii în spa?iul European. Acest portal are drept scop s? ajute studen?ii, health muncitorii, capsule p?rin?ii, profesorii ?i consilierii pentru  orientare profesional?, pentru a afla mai multe informa?ii despre posibilit??ile de încadrare ?i aplicare la studii în Europa. LINK: http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us