Apel pentru stagieri ICBSS

open call

Centrul Interna?ional pentru Studii în domeniul M?rii Negre (ICBSS) anun?? apel deschis de stagii pentru persoane calificate care doresc s? ob?in? experien?? de munc? într-un institut de cercetare orientat spre domeniul politic. Sarcinile ?i responsabilit??ile stagiarilor sunt atribuite în func?ie de nevoile Centrului, viagra order precum ?i în dependen?? de interesele ?i abilit??ile stagiarului. Stagiile au, de obicei, o durat? de trei-?ase luni la sfâr?itul c?reia stagiari vor primi o scrisoare de referin??.
Stagiile sunt, în mod normal, nepl?tite ?i stagiarii trebuie s? caute surse alternative de finan?are.

Data limit? de depunere a aplica?iilor este 15 decembrie 2013.

Pentru detalii privind condi?iile ?i modalitatea de aplicare, acceasa?i LINK-ul.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us