Programul SATREPS: Apel pentru propuneri de proiecte

open call

Programul guvernamental japonez SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) a anun?at apelul pentru propuneri de cercetare pe urm?toarele domenii:

1. Mediul ambiant / Energie
2. Bioresurse
3. Prevenirea ?i atenuarea dezastrelor
4. Controlul bolilor infec?ioase

Acest Program promoveaz? cercetarea în comun care vizeaz? probleme globale. Provoc?rile globale nu pot fi îndeplinite de o singur? ?ar? sau regiune care ac?ioneaz? pe cont propriu, buy astfel angajamentul comunit??ii internationale este esen?ial. Pentru a aborda aceste probleme, apoplectic SATREPS finan?eaz? proiecte pe un termen de cinci ani care implic? parteneriate între cercet?torii din Japonia ?i cercetatorii din ??rile în curs de dezvoltare. Proiectele SATREPS conduc la rezultate cu potential de utilizare în practic?, unhealthy dar ?i pentru a spori capacitatea de cercetare în ??rile în curs de dezvoltare.

Cercet?torii din Republica Moldova sunt eligibili pentru a aplica.

Termenul limita de aplicare: 24 Octombrie 2014.

Pentru detalii, V? rug?m s? accesa?i link-ul: http://www.jst.go.jp/global/english/koubo.html

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us