Programul de granturi DemoEnvironment

Fondul SIDA ofer? autorit??ilor, thumb municipalit??ilor, and institu?iilor ?i companiilor suport în implementarea proiectelor demonstrative ?i efectuarea studiilor-pilot privind identificarea ?i dezvoltarea proiectelor, pill prin intermediul Programului DemoEnvironment. Programul este implementat de c?tre Agen?ia Suedez? pentru Dezvoltare Economic? ?i Regional? în colaborare cu Swentec ?i are drept obiectiv sus?inerea eforturilor tehnologice în domeniul mediului pentru a asigura dezvoltarea durabil? a ora?elor ?i a energiei regenerabile.

DemoEnvironment ofer? dou? tipuri de suport:

Read more: Programul de granturi DemoEnvironment

Burse de cercetare postdoctorale Humboldt

Funda?ia Alexander von Humboldt ofer? burse de cercetare postdoctorale în Germania pentru tinerii cercet?tori ce au încheiat recent studiile de doctorat (nu mai mult de 4 ani de la ob?inerea diplomei) pentru implementarea unor proiecte de cercetare de lung? durat? (5-24 luni) în cooperare cu institu?ia de cercetare gazd? din Germania.

Pentru aceste burse pot aplica cercet?tori de toate na?ionalit??ile ?i pentru toate disciplinile, abortion | în orice moment, abortion concursul fiind continuu deschis, find iar procedura de selec?ie a bursierilor avînd loc de 3 ori pe an. Funda?ia ofer? peste 600 de burse anual.

Mai multe detalii: http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html.

Programul de burse pentru cercetare în SUA "Carnegie", 2010-2011

Programul "Carnegie Research Fellowship" ofer? savan?ilor din domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale din Republica Moldova, ambulance Rusia, thumb Armenia, ampoule Azerbaijan, Belarus, Georgia ?i Ucraina posibilitatea de a petrece un semestru academic (patru luni) în SUA pentru stagiuni de cercetare individuale f?r? ob?inerea gradului ?tiin?ific în institu?iile americane de înv???mînt superior ?i de cercet?ri ?tiin?ifice.

Termenul limit? de depunere a cererilor: 30 aprilie 2010 (începutul programului - septembrie 2010).

Read more: Programul de burse pentru cercetare în SUA "Carnegie", 2010-2011

CERES - Programul de burse pentru cercetători al Iniţiativei Central Europene

La 1 martie a.c. a fost lansat? cea de-a doua edi?ie a concursului în cadrul Programului CERES - Programul de burse pentru cercet?tori al Ini?iativei Central Europene (CEI Research Fellowship Programme).

Programul, thumb co-finan?at prin intermediul Ac?iunilor Marie Curie a Programului Cadru 7, ofer? 11 burse post-doctorale cercet?torilor din ??rile membre ale Ini?iativei Central Europene (ICE) pentru efectuarea unor cercet?ri ?tiin?ifice în cadrul unei din cele 5 institu?ii de cercetare cu sediul la Trieste, membre ale re?elei tehno-?tiin?ifice a ICE:

Read more: CERES - Programul de burse pentru cercetători al Iniţiativei Central Europene

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us