Programul Schimbului de Know-How al Iniţiativei Central Europene

În calitate de stat membru non-UE al Ini?iativei Central Europene (ICE), impotent Republica Moldova poate beneficia de diverse programe de granturi organizate sub egida acestui angajament regional. Un astfel de program este ?i Programul Schimbului de Know-How (KEP – Know-How Exchange Programme) ce are drept obiectiv consolidarea progresului economic ?i social al statelor member non-UE ale ICE, prin ini?ierea de proiecte comune cu statele membre UE ale ICE. Proiectele pot fi lansate atît de institu?ii publice cît ?i de organiza?ii neguvernamentale ?i cele din sectorul privat.

Domeniile prioritare ale Programului KEP în anul 2010, sunt grupate în următoarele categorii:

  • Integrarea europeană, dezvoltarea capacităţilor şi economia de piaţă ;
  • Planificarea şi dezvoltarea infrastructurii;
  • Agricultura, energia şi mediul ambiant.
Contribuţia ICE la implementarea proiectelor poate fi în proporţie de maxim 50% din costul total al proiectului, urmînd a fi completat din alte surse financiare, plafonul maxim fiind de 40.000 euro.

Propunerea de proiect poate fi depusă în două modalităţi:
  1. Aplicanţii sunt invitaţi să completeze formularul de aplicare KEP şi să-l remită în varianta electronică Secretariatului ICE (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) şi Coordonatorului Naţional ICE în ţara respectivă (în Moldova - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene). Aplicările sunt acceptate tot anul, pînă la epuizarea fondurilor alocate Programului dat în anul de referinţă. Pentru detalii suplimentare, consultaţi: http://ceinet.org/KEP?tab=1;
  2. Alternativ, aplicanţii pot răspunde unui Apel pentru Propuneri. La data de 1 martie 2010 este data limită de solicitare a fondurilor KEP alocate de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (Austrian Development Agency). Pentru detalii suplimentare, consultaţi: http://ceinet.org/content/call-proposals-know-how-exchange-programme-kep-financed-austria-deadline-1-march-2010-0.
Pentru asistenţă în procesul de depunere a propunerilor de proiecte KEP, vă puteţi adresa Punctului Focal ICE în domeniul ştiinţei şi tehnologiei: dl Ghenadie Slobodeniuc, tel. 212547, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us