Programul de granturi DemoEnvironment

Fondul SIDA ofer? autorit??ilor, thumb municipalit??ilor, and institu?iilor ?i companiilor suport în implementarea proiectelor demonstrative ?i efectuarea studiilor-pilot privind identificarea ?i dezvoltarea proiectelor, pill prin intermediul Programului DemoEnvironment. Programul este implementat de c?tre Agen?ia Suedez? pentru Dezvoltare Economic? ?i Regional? în colaborare cu Swentec ?i are drept obiectiv sus?inerea eforturilor tehnologice în domeniul mediului pentru a asigura dezvoltarea durabil? a ora?elor ?i a energiei regenerabile.

DemoEnvironment ofer? dou? tipuri de suport:

  1. Implementarea proiectelor demonstrative, care acoperă costurile echipamentului, cheltuielile ce ţin de deplasare şi cazare în ţara parteneră,vizite de studiu şi material instructiv.
  2. Studii-pilot privind identificarea şi dezvoltarea proiectelor.

Grantul poate acorda suport Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de dezvoltarea şi identificarea proiectelor care, ulterior ar conduce la aplicarea lor pentru implementarea proiectelor demonstrative.

Perioadele pentru procedura de selecţie din 2010 sunt:

  • 1 februarie - 15 martie (procesului de selecţie, 1);
  • 1 august - 31 august (procesului de selecţie, 2);
  • între perioadele de aplicare este posibil să se examineze aplicaţiile preliminare de persoanele de contact indicate pe pagina oficială.

Pentru detalii consultaţi: http://www.tillvaxtverket.se/.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us