Acţiunile de extindere şi integrare lansate de Centrul Comun de Cercetare al UE în 2010

În scopul sprijinirii politicii de extindere a Uniunii Europene, viagra Centrul Comun de Cercetare (JRC – Joint Research Centre) promoveaz? ac?iuni de integrare în Spa?iul European de Cercetare a noilor state membre, statelor candidate, statelor poten?ial candidate ?i statelor asociate la Programul Cadru 7, prin oferirea acestora oportunit??i de instruire ?i mobilitate în cadrul institutelor sale. JRC sus?ine, de asemenea, ?i Politica European? de Vecin?tate (PEV) a UE, oferind posibilit??i similare ?i ??rilor partenere PEV.

Ac?iunile de extindere ?i integrare lansate de JRC în 2010 includ dou? instrumente:

  • Instruire: 44 workshop-uri specializate ?i cursuri avansate de instruire asupra metodelor ?i tehnicilor privind politicile UE;
  • Mobilitate: Apeluri pentru expresii de interes pentru posturi de Exper?i Na?ionali Deta?a?i (Seconded National Experts) ?i pentru bursieri (Grantholders) la institutele JRC (apelul a fost lansat pentru 28 de posturi în domenii tehnico-?tiin?ifice cu relevan?? pentru politica UE).

Misiunea JRC este de a oferi asistenţă ştiinţifică şi tehnică pentru elaborarea, dezvoltarea, punerea în aplicare şi monitorizarea politicilor Uniunii Europene. JRC cuprinde 7 institute de cercetare situate în 5 state membre (Belgia, Germania, Italia, Olanda şi Spania) şi peste 2700 de angajaţi. Principalele domenii de competenţă ale JRC sunt alimentele, produsele chimice şi sănătatea; mediul şi dezvoltarea durabilă; protecţia şi securitatea nucleară; şi activităţi orizontale, precum evaluări şi materiale de referinţă, previziuni tehnico-economice, securitate publică şi antifraudă. Informaţii suplimentare pot fi găsite pe pagina web a JRC (http://www.jrc.ec.europa.eu/enlargement/action2010) cît şi a institutelor membre.

 

Cele 7 institute ale JRC sunt:

1. Institutul pentru Energie (The Institute for Energy: IE) – Petten, Olanda: IE oferă asistenţă ştiinţifică şi tehnică pentru politicile legate de energie ale comunităţii, în special cele privind securitatea furnizării de energie şi producerea durabilă și sigură de energie.

2. Institutul pentru Elemente Transuranice (Institute for Transuranium Elements: ITU) – Karlshruhe, Germania: ITU asigură baza ştiinţifică pentru protecţia cetăţenilor europeni împotriva riscurilor asociate manipulării și depozitării de elemente înalt radioactive.

 3. Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective (Institute for Prospective Technological Studies: IPTS) – Sevilia, Spania: IPTS susţine formularea politicilor UE răspunzând la provocările politicilor care au o dimensiune socioeconomică, precum și una ştiinţifică/tehnologică. IPTS le oferă clienţilor săi o analiză tehno-economică de perspectivă, aplicând o gamă largă de metodologii de expertiză și cantitative.

4. Institutul pentru Materiale şi Măsurători de Referinţă (Institute for Reference Materials and Measurements: IRMM) – Geel, Belgia: IRMM produce și distribuie materiale de referinţă pentru sigurarea calităţii laboratoarelor de testare, dezvoltă şi validează metode de analiză, organizează programe de valuare a măsurătorilor și oferă măsurători de referinţă şi pregătire în scopul susţinerii unui sistem european de măsurare comun şi fiabil.

5. Institutul pentru Protecţia şi Securitatea Cetăţenilor (Institute for Protection and Security of the Citizen: IPSC) – Ispra, Italia: Activitatea IPSC se concentrează asupra protecţiei etăţenilor împotriva riscurilor economice şi tehnologice şi include activităţi de cercetare privind securitatea şi stabilitatea globală, gestionarea frontierelor, siguranţa şi securitatea transporturilor, măsuri de salvgardare nucleară şi activităţi legate de detectarea fraudelor şi analiză econometrică și statistică.

6. Institutul pentru Sănătatea şi Protecţia Consumatorilor (Institute for Health and Consumer Protection: IHCP) – Ispra, Italia: Cercetările desfăşurate la IHCP se referă la mai multe domenii ce vizează protecţia şi sănătatea consumatorilor, cum ar fi substanţele chimice și evaluarea riscurilor, alternativele la testarea pe animale, prezenţa organismelor modificate genetic în alimente şi hrană şi expunerea organismului uman la factorii de stres asupra sănătăţii prin intermediul mediului şi produselor de consum.

7. Institutul pentru Mediu şi Durabilitate (Institute for Environment and Sustainability: IES) – Ispra, Italia: IES se situează în fruntea furnizorilor de asistenţă se cercetare de înaltă calitate pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor europene de mediu. Domeniile cheie de activitate includ schimbările climatice, pericolele naturale, calitatea aerului şi transporturile, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi sistemele de monitorizare şi informaţii despre mediu.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us