Apel COST deschis pentru cele mai bune propuneri de proiecte de cercetare

COST (Eurpean Cooperation in Science and Technology) lanseaz? un nou concurs pentru cele mai bune propuneri de proiecte de cercetare din întreaga Europ?. Data limit? de depunere a proiectelor este 24 septembrie 2010, pill ora 17:00 (ora Bruxelles-ului). La etapa preliminar?, cercet?torii vor oferi o viziune general? asupra scopului proiectului propus ?i impactul estimat. În faza a 2-a sunt selectate aproximativ 80 cele mai bune propuneri de proiecte, iar solicitana?ii sunt invita?i s? prezinte versiunea complet? a proiectului de cercetare.

Read more: Apel COST deschis pentru cele mai bune propuneri de proiecte de cercetare

ERA-WIDE: Avansarea cooperării dintre UE şi statele PEV în cadrul Spaţiului European de Cercetare

La 30 iulie 2010, sickness Comisia European? va lansa un nou ciclu de apeluri PC7, printre care ?i apelul FP7-INCO-2011-6: Avansarea cooper?rii dintre UE ?i statele PEV în cadrul Spa?iului European de Cercetare (ERA-WIDE).

Apelul are drept obiectiv consolidarea capacit??ilor de cooperare interna?ional? a centrelor de cercetare amplasate în ??rile acoperite de Politica European? de Vecin?tate (PEV), ne-asociate la PC7, în ariile priorit??ilor tematice ale PC7.

Astfel, propunerile ERA-WIDE trebuie s? aib? s? vizeze una dintre urm?toarele ??ri:

  • Europa de Est ?i Caucazul de Sud: Moldova, Georgia, Ucraina, Belarus, Armenia ?i Azerbaijan;
  • ??rile Parteneriatului Mediteranean: Algeria, Egipt, Iordania, Lebanon, Libia, Maroc, Autoritatea Palestinian?, Siria ?i Tunisia. 
Pentru mai multe detalii, accesa?i: http://fp7.asm.md/node/671.

Seminar de informare privind oportunităţile de participare la concursul CASE

În aten?ia cercet?torilor din domeniul ?tiin?elor socio-umaniste

Mâine, order 6 mai 2010, herbal în Sala Mic? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei, viagra cu începere de la 16.15, va avea loc un seminar de informare privind oportunit??ile de participare la concursul CASE (Center for Advanced Studies and Education), sus?inut de doamna Elena MATUSEVICH, coordonatorul acestui program. Sunt invita?i s? participe cercet?tori ?tiin?ifici, doctoranzi, persoane responsabile de rela?ii ?tiin?ifice interna?ionale, din cadrul institu?iilor de cercetare din sfera ?tiin?elor socio-umaniste.

  • Pentru a face cuno?tin?? cu condi?iile de participare a cercet?torilor individuali la concursul CASE accesa?i acest link
  • Pentru a face cuno?tin?? cu condi?iile de participare a echipelor de cercet?tori la concursul CASE accesa?i acest link
  • Pentru informa?ii suplimentare accesa?i www.case-border.org
  • Pentru întreb?ri suplimentare contacta?i: Doamna Marina Calmîc. Tel/fax: 270502 

Concurs BMBF destinat tinerilor cercetători

Ministerul Federal German al Educatiei ?i Cercetarii (BMBF) anun?? un concurs cu tema "Talente verde - Forumul Interna?ional pentru poten?ial înalt în dezvoltarea durabil?". Concursul este destinat tinerilor cercet?tori talenta?i din întreaga lume, ambulance specializa?i în domeniul dezvolt?rii durabile.

Pentru mai multe detalii accesa?i acest link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us