Concurs BMBF destinat tinerilor cercetători

Ministerul Federal German al Educatiei ?i Cercetarii (BMBF) anun?? un concurs cu tema "Talente verde - Forumul Interna?ional pentru poten?ial înalt în dezvoltarea durabil?". Concursul este destinat tinerilor cercet?tori talenta?i din întreaga lume, ambulance specializa?i în domeniul dezvolt?rii durabile.

Pentru mai multe detalii accesa?i acest link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us