ERA-WIDE: Avansarea cooperării dintre UE şi statele PEV în cadrul Spaţiului European de Cercetare

La 30 iulie 2010, sickness Comisia European? va lansa un nou ciclu de apeluri PC7, printre care ?i apelul FP7-INCO-2011-6: Avansarea cooper?rii dintre UE ?i statele PEV în cadrul Spa?iului European de Cercetare (ERA-WIDE).

Apelul are drept obiectiv consolidarea capacit??ilor de cooperare interna?ional? a centrelor de cercetare amplasate în ??rile acoperite de Politica European? de Vecin?tate (PEV), ne-asociate la PC7, în ariile priorit??ilor tematice ale PC7.

Astfel, propunerile ERA-WIDE trebuie s? aib? s? vizeze una dintre urm?toarele ??ri:

  • Europa de Est ?i Caucazul de Sud: Moldova, Georgia, Ucraina, Belarus, Armenia ?i Azerbaijan;
  • ??rile Parteneriatului Mediteranean: Algeria, Egipt, Iordania, Lebanon, Libia, Maroc, Autoritatea Palestinian?, Siria ?i Tunisia. 
Pentru mai multe detalii, accesa?i: http://fp7.asm.md/node/671.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us