Burse de cercetare postdoctorale Humboldt

Funda?ia Alexander von Humboldt ofer? burse de cercetare postdoctorale în Germania pentru tinerii cercet?tori ce au încheiat recent studiile de doctorat (nu mai mult de 4 ani de la ob?inerea diplomei) pentru implementarea unor proiecte de cercetare de lung? durat? (5-24 luni) în cooperare cu institu?ia de cercetare gazd? din Germania.

Pentru aceste burse pot aplica cercet?tori de toate na?ionalit??ile ?i pentru toate disciplinile, abortion | în orice moment, abortion concursul fiind continuu deschis, find iar procedura de selec?ie a bursierilor avînd loc de 3 ori pe an. Funda?ia ofer? peste 600 de burse anual.

Mai multe detalii: http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us