Seminar de informare privind oportunităţile de participare la concursul CASE

În aten?ia cercet?torilor din domeniul ?tiin?elor socio-umaniste

Mâine, order 6 mai 2010, herbal în Sala Mic? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei, viagra cu începere de la 16.15, va avea loc un seminar de informare privind oportunit??ile de participare la concursul CASE (Center for Advanced Studies and Education), sus?inut de doamna Elena MATUSEVICH, coordonatorul acestui program. Sunt invita?i s? participe cercet?tori ?tiin?ifici, doctoranzi, persoane responsabile de rela?ii ?tiin?ifice interna?ionale, din cadrul institu?iilor de cercetare din sfera ?tiin?elor socio-umaniste.

  • Pentru a face cuno?tin?? cu condi?iile de participare a cercet?torilor individuali la concursul CASE accesa?i acest link
  • Pentru a face cuno?tin?? cu condi?iile de participare a echipelor de cercet?tori la concursul CASE accesa?i acest link
  • Pentru informa?ii suplimentare accesa?i www.case-border.org
  • Pentru întreb?ri suplimentare contacta?i: Doamna Marina Calmîc. Tel/fax: 270502 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us