Programul burse de studiu pentru Tinerii Cercetători din Vecinătatea Estică a UE

Universit??ile ??rilor grupului Coimbra ofer? vizite de scurt? durat? pentru tineri cercet?tori din ??rile din vecin?tatea estic? a UE. ??rile eligibile pentru edi?ia 2010 sunt urm?toarele: Albania, cialis Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia ?i Her?egovina, Macedonia, Georgia, Kazahstan, Kosovo, Republica Kîrgîz?, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Serbia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina ?i Uzbekistan.

În aceast? nou? edi?ie a Programului numai aplic?rile on-line vor fi acceptate. Solicitan?ii trebuie s?-?i prezinte cererile în perioada 1 februarie - 15 martie 2010. V? rug?m s? citi?i cu aten?ie bro?ura înainte de a aplica.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us