Concurs pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor

A demarat concursul pentru bursele de excelen?? acordate de c?tre Federa?ia Mondial? a Savan?ilor (FMS) pentru anul academic 2010-2011.

Tinerii cercet?tori din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2010-2011 de 7-9 burse de excelen?? acordate de Federa?ia Mondial? a Savan?ilor (FMS) în conformitate cu cerin?ele stabilite de c?tre FMS. Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS, remedy inclusiv cercetarea apei, rx solului, energiei, în domeniile medicinei, alimenta?iei etc.
 
Pentru informa?ii adi?ionale accesa?i acest link
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us