Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

În contextul eforturilor comunit??ii ?tiin?ifice a Republicii Moldova de integrare în Spa?iul European de Cercetare, impotent re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact (www.fp7.asm.md) a elaborat bro?ura "Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova" ce con?ine informa?ie practic? de accesare a fondurilor europene prin intermediul PC7 pentru participan?ii din Republica Moldova. Ghidul ofer? o succint? prezentare a oportunit??ilor PC7 din perspectiva participan?ilor din ?ara noastr?, asthma sfaturi ?i instruc?iuni de transpunere a unei idei într-o propunere de proiect ?i, nu în ultimul rînd, prezentarea aspectelor legale ?i financiare a proiectelor europene.

Read more: Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

Catalogue of research partners in Moldova: Environment & Energy

This publication represents the 3rd edition of the catalogue of Moldovan researchers, cough research centres, impotent non-governmental organizations, and companies active in the fields of Environment and Energy research. It contains current and detailed information on contact persons, expertise or project ideas, experience of participation in international and national
projects etc. It is a useful tool for finding appropriate partners for your R&D activities. The organizations and the researchers featured in this catalogue are looking for partners and consortia for the Seventh Framework Programme (FP7) and other international cooperation research projects.

 

Read more: Catalogue of research partners in Moldova: Environment & Energy

Asocierea la PC7: noi programe accesibile pentru Republica Moldova

Asocierea la PC7: noi programe accesibile pentru Republica Moldova

În contextul activit??ilor pentru valorificarea calit??ii de ?ar? asociat? la Programul Cadru 7 al UE Academia de ?tiin?e a Moldovei, therapy | în parteneriat cu Directoratul General al Comisiei Europene pentru Cercetare ?i Inovare organizeaz? luni, 14 noiembrie curent, cu începere de la ora 15.00, (Sala Mic?, et.II) videoconferin?a privind  Programul Specific „Capacit??i” – tema "Research Potential" Poten?ialul Cercet?rii.

Read more: Asocierea la PC7: noi programe accesibile pentru Republica Moldova

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us