„EURAXES- Researchers in Motion”- Oportunităţi pentru Republica Moldova

Începînd cu 1 ianuarie 2012, drugs Republica Moldova va fi inclus? în re?eaua pan-european? „EURAXESS - Researchers in Motion”. Prin intermediul unui portal specializat, EURAXESS ofer? acces la un spectru complet de informa?ii ?i servicii-suport cercet?torilor europeni ?i non-europeni care sunt în c?utarea unei oferte de munc? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice într-un stat european. La serviciile furnizate de EURAXESS pot apela ?i organiza?iile din sfera ?tiin?ei care sunt în c?utare de personal calificat.

EURAXESS reprezintă o iniţiativă cheie privind susţinerea angajamentului Uniunii Europene în eliminarea barierelor din calea mobilităţii cunoştinţelor în interiorul Europei, în scopul fortificării mobilităţii trans-frontaliere a cercetătorilor, studenţilor, personalului ştiinţific şi academic, dar şi în scopul asigurării cercetătorilor cu oportunităţi de muncă în vederea dezvoltării unei cariere ştiinţifice.

În Republica Moldova, în calitate de BHO (Bridgehead Organisation), Coordonator al activităţii Centrelor de Servicii şi Punctelor Locale de Contact EURAXESS, a fost nominalizat Centrul Proiecte Internaţionale din cadrul AŞM. Acestea vor avea misiunea de a ajuta cercetătorii din Republica Moldova şi familiile acestora în planificarea şi organizarea relocării într-o ţară străină, furnizînd asistenţă în toate aspectele ce ţin de mobilitate.

Pentru informaţii cu privire la Reţeaua Europeană EURAXESS, accesaţi portalul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/euraxess/

Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us