Depunerea proiectelor PC7: noul sistem electronic

memento
Începînd cu iulie 2012 majoritatea apelurile PC7 utilizeaz? noul sistem electronic de depunere a propunerilor de proiecte PC7. La ACEST LINK  pute?i g?si informa?ii detaliate privind modalit??ile de depunere a propunerilor de proiecte PC7 utilizînd sistemul electronic de depunere a proiectelor PC7 creat în cadrul Portalului Participan?ilor la PC7.
 

Lansarea Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul PC7

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei V? aduce la cuno?tin?? c? pentru luni, ambulance 9 iulie curent, symptoms începînd cu ora 14.00, în incinta A?M (Sala Azurie, et.I)  , este preconizat? lansarea oficial? a Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul Programului Cadru ?apte al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (2007-2013).
 
La acest eveniment important pentru toat? comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova sînt invita?i: directorii institu?iilor de cercetare, secretarii ?tiin?ifici, ?efii de  Centre ?i laboratoare de cercetare, responsabilii de rela?ii interna?ionale, prorectorii pentru ?tiin?? ?i rela?ii interna?ionale, ?efii de catedr? din institu?iile de înv???mînt superior, reprezentan?ii Ministerelor, întreprinderilor mici ?i mijlocii, organiza?iilor non-guvernamentale, cercet?tori. (Graficul complet al manifest?rilor consacrate lans?rii Apelurilor PC7 pentru anul 2013 în Moldova se anexeaz?)
 
 

Zi de informare în domeniul Sănătății - Teme de cercetare pentru anul 2013

seminar
Joi, clinic 24 mai 2012, abortion ora 10.00 in Sala Aurie, et.I, in incinta Academiei de Stiinte a Moldovei, va avea loc seminarul in cadrul caruia vor fi prezentate temele de cercetare in domeniul sanatatii   pentru anul 2013. La seminar va participa dl Charles Kessler de la Deparatamentul General de Cercetare si Inovare F4, domeniul "SANATATE" de la Comisia Europeana.
 
La acest eveniment sint invitati directorii institutiilor, secretarii stiintifici generali,  cercetatorii ce activeaza in domeniul Sanatate, Biomedicina, Nanotehnologii, Alimentatie, Tehnologii informationale si Comunicare, Intreprinderi Mici si Mijlocii.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us