Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

În contextul eforturilor comunit??ii ?tiin?ifice a Republicii Moldova de integrare în Spa?iul European de Cercetare, impotent re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact (www.fp7.asm.md) a elaborat bro?ura "Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova" ce con?ine informa?ie practic? de accesare a fondurilor europene prin intermediul PC7 pentru participan?ii din Republica Moldova. Ghidul ofer? o succint? prezentare a oportunit??ilor PC7 din perspectiva participan?ilor din ?ara noastr?, asthma sfaturi ?i instruc?iuni de transpunere a unei idei într-o propunere de proiect ?i, nu în ultimul rînd, prezentarea aspectelor legale ?i financiare a proiectelor europene.

În procesul de elaborare a ghidului au fost examinate şi analizate multiple resurse informaţionale, în special documentele normative ale Comisiei Europene cu privire la Programul Cadru 7 şi Spaţiul European de Cercetare, cît şi publicaţii europene, similare ghidului dat. Experienţa practică a autorilor acestui ghid a permis adaptarea informaţiei cu care s-a operat la necesităţile potenţialilor aplicanţi la PC7 din Republica Moldova.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us