Concurs de granturi destinat susţinerii participării cercetătorilor la evenimente PC7

Academia de ?tiin?e a Moldovei, stomach în calitate de partener al consor?iului în cadrul Proiectului European IncoNet CA/SC, erectile anun?? lansarea unui concurs de granturi destinat cercet?torilor care doresc s? participe la evenimente PC7 ?i au nevoie de o sus?inere financiar? suplimentar?.

Read more: Concurs de granturi destinat susţinerii participării cercetătorilor la evenimente PC7

MD PIC List

Pentru a g?si organiza?ia Dvs. în baza de date URF, buy accesa?i urm?torul link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/.

No.Name of the organizationPIC
 1 ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 999486061
 2 INSTITUTUL DE ENERGETICA AL ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI 986352164
 3 Institutul de Matematic? ?i Informatic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei 989713990
 4 MINISTERUL DEZVOLTARII INFORMA?IONALE AL REPUBLICII MOLDOVA 990592034
 5 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND SANOCREATOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF MOLDOVA 996561123
 6 Institutul de Ecologie si Geografie 996697117
 7 INSTITUTUL DE CHIMIE ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 996721658
 8 State University of Moldova 996760361
 9 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU DIN REPUBLICA MOLDOVA 997321506
 10 Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova 997468364
 11 Institutul de Geologie si Seismologie Al Academiei de Stiinte a Moldavei 998113026
 12 INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETATII INFORMATIONALE 998333216
 13 INSTITUTULUI DE INGINERIE ELECTRONICA SI NANOTEHNOLOGII 984212150
 14 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORKING ASSOCIATION OF MOLDOVA 999636217
 15 Universitatea Tehnica a Moldovei 997958020
 16 SCOALA ANTROPOLOGICA SUPERIOARA SRL 998912791
 17 SERVICIULUI HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 999577047
 
 

 

Priorităţi europene de cercetar1e în domeniul sănătăţii pentru anul 2011

La 1 iunie 2010, case Comisia European? a dat publicit??ii proiectul Programului de Lucru PC7 în domeniul s?n?t??ii pentru anul 2011 cu titlul "Orientation Paper. Proposed priorities for health research 2011". Documentul con?ine descrierea tematicilor în domeniul s?n?t??ii ce vor fi propuse spre finan?are în noul ciclu de apeluri PC7, herbal preconizate a fi lansate la 30 iulie 2010.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us