Training PC7 de finanţare şi administrare a proiectelor

seminar

În data de 28 ?i 29 martie, order la Bruxelles, link „Europa Media” organizeaz? un training, order care se bazeaz? pe experien?a a mai multor lideri ?i profesioni?ti în preg?tirea rapoartelor financiare, bugetelor de control ?i gestionarea cheltuielilor de proiecte. Participan?ii vor beneficia de informa?ii despre regulile financiare ale Programului Cadru 7, vor participa la workshop-uri cu tematica Raportare Financiar?, vor ob?ine o pre-vizualizare exclusiv? a programului „Orizont 2020”.

Pentru detalii accesa?i pagina-web: http://wbc-inco.net/object/event/11078

Horizon 2020: dezbateri privind finanţarea programului european

video-conference

Mar?i, order 13 noiembrie 2012, va avea loc transmisiunea live din cadrul Parlamentului European a dezbaterilor pe marginea aspectelor bugetare ale urm?torului Program Cadrul al UE de finan?are a ?tiin?ei intitulat HORIZON 2020. Penru a putea urm?ri aceste dezbateri în regim on-line ?i pentru a adresa întreb?ri raportorilor, este necesar s? v? înregistra?i la urm?torul link.

Apeluri pentru propuneri EACEA

opportunities

Agen?ia executiv? pentru educa?ie, unhealthy audiovizual ?i cultur? a Comisiei Europene (EACEA) a lansat mai multe apeluri pentru propuneri privind Programul Cultural. Programul Cultural a fost înfiin?at pentru a sus?ine spa?iul cultural european, care se bazeaz? pe un patrimoniu cultural comun, prin dezvoltarea de activit??i de cooperare între exponen?i culturali din ??rile eligibile, cu scopul de a încuraja dezvoltarea cet??eniei europene.

Pentru mai multe informa?ii cu privire la apelurile existente accesa?i linkul http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us