Training PC7 de finanţare şi administrare a proiectelor

seminar

În data de 28 ?i 29 martie, order la Bruxelles, link „Europa Media” organizeaz? un training, order care se bazeaz? pe experien?a a mai multor lideri ?i profesioni?ti în preg?tirea rapoartelor financiare, bugetelor de control ?i gestionarea cheltuielilor de proiecte. Participan?ii vor beneficia de informa?ii despre regulile financiare ale Programului Cadru 7, vor participa la workshop-uri cu tematica Raportare Financiar?, vor ob?ine o pre-vizualizare exclusiv? a programului „Orizont 2020”.

Pentru detalii accesa?i pagina-web: http://wbc-inco.net/object/event/11078

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us