ROSTeu-ul Săptămânii 22-26 aprilie 2013

press release

V? propunem pentru lectur? Rosteu-ul S?pt?mânii din 22-26 aprilie 2013. Tematica acestei s?pt?mîni o reprezint? apelurile în curs ale PC7.

Pentru a vizualiza con?inutul Rosteu-ul accesa?i acest LINK.

Sursa: Oficiului Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie.

Buletinul săptămânii al Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE (MOST).

press release

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Subiectele acestei edi?ii sunt: apeluri deschise, health nout??i din cadrul ERA, conferin?e interna?ionale.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Ultimele apeluri deschise ale programului PC7

open call

Programul PC7, anabolics principalul instrument de finan?are a inova?iei ?i cercet?rii ?tiin?ifice din Europa, cheap ed î?i încheie activitatea la finele anului acesta, în 2013. În acest context, Comisia European? prezint? comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova ultimele oportunit??i de participare în cadrul programului, prin apeluri de concurs pentru proiecte PC7.

Pentru a beneficia de mai multe informa?ii despre oferte, accesa?i ACEST DOCUMENT.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us