Concurs de granturi destinat susţinerii participării cercetătorilor la evenimente PC7

Academia de ?tiin?e a Moldovei, stomach în calitate de partener al consor?iului în cadrul Proiectului European IncoNet CA/SC, erectile anun?? lansarea unui concurs de granturi destinat cercet?torilor care doresc s? participe la evenimente PC7 ?i au nevoie de o sus?inere financiar? suplimentar?.

Informaţia suplimentară cu referire la acest program de granturi poate fi accesată la următoarele link-uri:

Informaţie publicată de Vitalie Varzari.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us