Bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF)

Lansare apel: 13 martie 2012
Termen limit? pentru depunere: 16 august 2012
 
În diverse etape ale carierei, medic | cercet?torii experimenta?i pot fi încânta?i de posibilitatea de a dobândi noi competen?e sau de a lucra în alte sectoare de activitate. L?rgirea orizonturilor contribuie, herbal de asemenea, la l?rgirea bazei de cuno?tin?e a Europei. În acest fel, economia devine mai competitiv?, furnizând locuri de munc? mai multe ?i mai bune.
 
A?a au luat na?tere, în cadrul Ac?iunilor Marie Curie, bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF). Scopul lor bine determinat este acela de a-i ajuta pe cercet?torii cu experien?? s? încerce, o perioad?, ceva nou.
Cine se poate înscrie?
 
Pentru bursele IEF pot aplica cercetători care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale UE sau din ţările asociate. Trebuie să dispuneţi de o diplomă de doctorat sau să fi lucrat cel puţin 4 ani în domeniul cercetării (cu normă întreagă), după ce aţi obţinut o diplomă care să vă dea acces la studii doctorale. În general, trebuie să derulaţi proiectul la sediul unei organizaţii gazdă dintr-un al stat membru al UE sau dintr-o altă ţară asociată decât cea din care proveniţi. De asemenea, se acordă o atenţie deosebită candidaţilor care se întorc la cariera în domeniul cercetării după o perioadă de întrerupere.
 
Ce teme pot beneficia de finanţare?
 
Propunerile pentru IEF pot veni din toate sectoarele cercetării ştiinţifice şi tehnologice. Cu o excepţie, însă: nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM.
 
Ce se finanţează?
 
Finanţarea IEF vizează formarea profesională avansată. Aceasta poate presupune dobândirea unor competenţe complementare şi/sau noi şi mobilitate transnaţională. Formarea se bazează pe un program de dezvoltare a carierei personale convenit de cercetător şi de coordonatorul din cadrul organizaţiei gazdă. Sprijinul financiar se acordă pe o perioadă de 12-24 luni (echivalent normă întreagă), pentru proiecte individuale prezentate de cercetători cu experienţă din statele membre sau ţări asociate, în colaborare cu o organizaţie gazdă dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă ţară asociată.
 
Tipurile de formare pot include:
  1. formare prin cercetare sub supraveghere, pe toată durata derulării unui proiect individual personalizat;
  2. cursuri practice pentru dezvoltarea competenţelor ştiinţifice (noi tehnici sau instrumente etc.), precum şi a unor competenţe complementare (pregătirea propunerii de solicitare a finanţării, a cererilor de brevet, gestiune de proiect, coordonarea sarcinilor, monitorizarea personalului tehnic, etc.);
  3. transfer de cunoştinţe de la un sector la altul şi de la o disciplină la alta;
  4. capacitatea de a realiza colaborări
  5. gestionarea ştiinţifică şi financiară activă a proiectului dumneavoastră de cercetare;
  6. dezvoltarea competenţelor organizatorice prin organizarea unor cursuri de formare sau a unor evenimente de popularizare.

Cine decide?

Propunerile IEF sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma unor examinări inter pares transparente şi independente, pe baza unor criterii prestabilite de evaluare a nivelului de excelenţă.

Cum vă puteţi înscrie?
 
Propunerile se vor depune în urma unei cereri de propuneri. Cererile de propuneri sunt publicate pe pagina „Când puteţi aplica” a site-ului dedicat Acţiunilor Marie Curie, care conţine toate informaţiile utile despre acţiuni: http://ec.europa.eu/mariecurieactions
 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi Punctul Naţional de Contact al PC7 pentru Mobilitate:

Diana STAH
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tel.: +373-68-023253
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us