Asocierea la PC7: noi programe accesibile pentru Republica Moldova

Asocierea la PC7: noi programe accesibile pentru Republica Moldova

În contextul activit??ilor pentru valorificarea calit??ii de ?ar? asociat? la Programul Cadru 7 al UE Academia de ?tiin?e a Moldovei, therapy | în parteneriat cu Directoratul General al Comisiei Europene pentru Cercetare ?i Inovare organizeaz? luni, 14 noiembrie curent, cu începere de la ora 15.00, (Sala Mic?, et.II) videoconferin?a privind  Programul Specific „Capacit??i” – tema "Research Potential" Poten?ialul Cercet?rii.

Foarte important: acest apel este ultimul din PC7 pe acest domeniu – nu se va mai lansa un alt apel în 2012 (pentru bugetul din 2013) – se combină bugetele ultimilor doi ani într-un singur apel cu termen limită de depunere a propunerilor de proiecte 3 ianuarie 2012.
Criteriile de bază rămîn aceleaşi – proiecte mono-contractor în care sunt implicate cel puţin trei instituţii partenere.
A apărut însă un element nou: planul de dezvoltare strategică privind drepturile de proprietate intelectuală şi dezvoltarea capacităţilor de inovare. Celelalte măsuri rămîn neschimbate:
·schimb de know-how şi experienţă cu instituţiile partenere, prin activităţi twinning şi organizarea de conferințe și seminarii științifice;
·recrutarea de către beneficiar acercetătorilor cu experiență, stimulînd inclusiv repatrierea cercetătorilor foarte buni ce au plecat din țară;
·achiziția de echipamente de cercetare, modernizarea celui existent sau dezvoltarea de soluții personalizate, în limita a 30% din bugetul total;
·elaborarea unei strategii de administrare a proprietății intelectuale și de dezvoltare a capacității de inovare (măsura nouă);
·opțional,la finalul proiectului, aplicantul poate beneficia de suport pentru evaluarea potențialului său de cercetare, în scopul determinării celor mai potrivite metode ce pot fi utilizate pentru păstrarea excelenței beneficiarului și explorării posibilelor contribuții la dezvoltarea socio-economică regională/europeană.
 
Programul de lucru împreună cu toate detaliile necesare participării la acest apel pot fi accesate aici.
Alte elemente de sprijin în proiectul rețelei NCP RegPot: http://www.respotnet.eu/index.html
Istorii de succes: http://www.imt.ro/mimomems și http://www.regpot-stream.ro
 
La acestă videoconferinţă sînt invitaţi responsabilii de relaţii internaţionale din instituţiile de cercetare ale AŞM şi instituţiile de învăţămînt superior, precum şi toţi cei ce sunt interesați în programul - Potenţialul Cercetării.
Pentru a participa la videoconferinţă Vă rugăm să vă înregistraţi aici.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us