Prezentarile din cadrul Seminarul de Informare de pe 5 Septembrie

Stima?i colegi, cialis v? aducem la cuno?tin?? c? prezent?rile Powerpoint din cadrului Seminarului de Informare de pe 5 Septembrie sunt accesibile în format electronic.

Read more: Prezentarile din cadrul Seminarul de Informare de pe 5 Septembrie

Integrarea în Spaţiul European de Cercetare devine realitate!

 

La 19 iulie 2011 curent, order Comisia European? a lansat apelul anual pentru propuneri de proiecte în cadrul celui de-al ?aptelea Program Cadru pentru Cercetare, capsule Dezvoltare Tehnologic? ?i Activit??i Demonstrative (PC7), cu un buget în premier? de aproape 7 miliarde de euro. Cercet?torii, ONG-urile ?i IMM-urile din Republica Moldova pot participa la apelurile lansate în comun cu partenerii din cadrul statelor membre ale UE ?i cele asociate la PC7. 

Read more: Integrarea în Spaţiul European de Cercetare devine realitate!

Priorităţi europene de cercetare în domeniul sănătăţii pentru anul 2011

La 1 iunie 2010, treatment Comisia European? a dat publicit??ii proiectul Programului de Lucru PC7 în domeniul s?n?t??ii pentru anul 2011 cu titlul "Orientation Paper. Proposed priorities for health research 2011". Documentul con?ine descrierea tematicilor în domeniul s?n?t??ii ce vor fi propuse spre finan?are în noul ciclu de apeluri PC7, order preconizate a fi lansate la 30 iulie 2010.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us