Integrarea în Spaţiul European de Cercetare devine realitate!

 

La 19 iulie 2011 curent, order Comisia European? a lansat apelul anual pentru propuneri de proiecte în cadrul celui de-al ?aptelea Program Cadru pentru Cercetare, capsule Dezvoltare Tehnologic? ?i Activit??i Demonstrative (PC7), cu un buget în premier? de aproape 7 miliarde de euro. Cercet?torii, ONG-urile ?i IMM-urile din Republica Moldova pot participa la apelurile lansate în comun cu partenerii din cadrul statelor membre ale UE ?i cele asociate la PC7. 

În prezent Republica Moldova finalizează procesul de pregătire a asocierii la PC7, statut care îi va oferi, începînd cu 1 ianuarie 2012, drepturi similare statelor membre ale UE.

În această ordine de idei, Academia de Ştiinte a Moldovei, în parteneriat cu Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact a PC7 în Republica Moldova, organizează un seminar de informare cu participarea dlui Dr. Martin PENNY, responsabil pentru relaţiile cu ţările din Europa de Est şi Asia Centrală în cadrul Directoratului General Cercetare şi Inovare al Comisiei Europene. În cadrul evenimentului vor fi prezentate noile apeluri anunțate în cadrul programului, sugestii ce ţin de elaborarea propunerilor de proiecte, precum şi noile oportunităţi ce survin urmare asocierii la PC7.

Sunt invitaţi să participe cercetătorii din cadrul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, reprezentanţii sectorului de afaceri și ai societății civile.

Seminarul se va desfăşura la data de 5 septembrie curent, ora 15.00 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A.Lupan”, Sala Mare (Str. Academiei 5a).

Limba de lucru - engleza.

Persoanele interesate de a participa la eveniment sunt rugate să se înregistreze on-line pînă la data de 4 septembrie: http://www.surveymonkey.com/s/MPENNY

Informaţie adiţională poate fi solicitată la numărul de telefon: 27-05-02

 

Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională

Academia de Ştiinţe a Moldovei

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us