Fii vizibil în Spaţiul European de Cercetare

În vederea sus?inerii eforturilor comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova de integrare în Spa?iul European de Cercetare, sale cialis Academia de ?tiin?e a Moldovei a lansat varianta englez? a paginii web www.fp7.asm.md, pagin? dedicat? celui mai important instrument de finan?are a cercet?rii în Europa, Programul Cadru 7 (PC7) pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (2007-2013).

Astfel, pagina în limba englez? are drept obiectiv cre?terea vizibilit??ii interna?ionale a activit??ilor ?i realiz?rilor comunit??ii ?tiin?ifice din Moldova, fiind adresat? cercet?torilor ?i savan?ilor din întreaga lume, în special celor din ??rile membre ale UE ?i celor asociate la PC7 preocupa?i de crearea parteneriatelor europene de cercetare.

Pagina, actualizată de Punctele Naţionale de Contact PC7 din Moldova, introduce utilizatorul în miezul celor mai recente noutăţi, evenimente în diverse domenii tehnico-ştiinţifice din R. Moldova şi conţine o prezentare succintă a sistemului cercetare-dezvoltare authton. Printre altele, site-ul oferă şi un Catalog al grupurilor de cercetare din ţara noastră interesate de participarea în proiecte finanţate de Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (2007-2013).

În acest context, A.Ş.M. invită toate organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile mici şi mijlocii) să contribuie la actualizarea site-ului prin transmiterea informaţiei despre noutăţi şi evenimente relevante în adresa Punctelor Naţionale de Contact PC7 şi să se înregistreze în Catalogul grupurilor de cercetare din ţara noastră.

Pentru înregistrarea în acest catalog, solicităm completarea chestionarului din anexă şi remiterea acestuia în adresa Punctelor Naţionale de Contact PC7, după cum urmează:

  • Health NCP (Punct Naţional de Contact pentru ): Dr. Angela PARASCHIV, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;sănătate
  • KBBE NCP / Bio NCP (Punct Naţional de Contact pentru alimentaţie, agricultură şi piscicultură, biotehnologii): Iulia IAŢCO, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • ICT NCP (Punct Naţional de Contact pentru tehnologii informaţionale şi de comunicaţie): Elena ZAMŞA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • Energy & Environment NCP (Punct Naţional de Contact pentru energie şi mediu): Dr. Veaceslav BOLDESCU, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • NMP NCP (Punct Naţional de Contact pentru nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie): Dr. Denis NICA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • SSH NCP (Punct Naţional de Contact pentru ştiinţe socio-economice şi umaniste): Dr. Diana STAH, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cele mai relevante noutăţi şi evenimente vor fi publicate şi pe site-ul www.incrEAST.eu, portal dedicat intensificării cooperării în domeniul ştiinţific şi tehnic dintre statele membre ale UE şi cele asociate la PC7 şi ţările din spaţiul Europei de Est şi Asiei Centrale (EECA).

Reamintim, dezvoltarea unui sistem web de informare autohton pentru PC7 a fost prevăzut şi în Planul de Acţiuni „Iniţiativa Moldovei pentru Excelenţă în Cunoaştere”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 230 din 27 noiembrie 2008 şi a fost elaborat de către Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, în cadrul proiectului naţional „Crearea infrastructurii de eficientizare a participării comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la Programul Cadru 7”, susţinut de CSŞDT al AŞM.

Sperăm că acest site îşi va atinge obiectivul său de bază şi va ajunge cel mai important mijloc de promovare a excelenţei în cunoaştere şi facilitare a participării oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor ştiinţifici moldoveni în Spaţiul European de Cercetare.

NB! Noul ciclu de apeluri PC7 urmează a fi lansat de Comisia Europeană la 30 iulie 2010. Pentru a afla aproximativ tematicile ce vor fi deschise, contactaţi Punctul Naţional de Contact PC7 responsabil de domeniul ştiinţific de interes.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us