EXTEND FP7 Help-desk

La sfâr?itul lunii iulie, look în cadrul proiectului european EXTEND a fost lansat serviciul on-line "Help-desk" cu scopul de a oferi consultan?? specializat? echipelor de cercetare în domeniul tehnologiilor informa?ionale ?i de comunica?ii (TIC) din Europa de Est ?i Asia Central?, ed în procesul de participare la concursurile PC7 anun?ate de Comisia European?.

Astfel, sale întreb?rile adresate prin intermediul acestui Help-desk acoper? toate aspectele de participare în PC7, inclusiv informa?ie detaliat? privind ofertele de finan?are deschise, c?utarea partenerilor, eligibilitatea propunerilor de proiect ?i comunicarea cu Comisia European?. Adi?ional, serviciul "Help-desk" ofer? un Glosar de acronime, reguli ?i defini?ii utilizate în domeniul tehnico-?tiin?ific european ?i o list? de întreb?ri adresate frecvent (FAQ).

Majoritatea serviciilor sunt oferite on-line (prin intermediul poştei electronice), însă convorbiri telefonice sunt de asemenea posibile. Întrebările pot fi adresate în limbile română şi rusă, iar răspunsurile vor fi acordate în limba engleză în termen de 2 zile lucrătoare, de către experţi competenţi şi bine-instruiţi în domeniul participării la PC7 şi partenerii locali ai proiectului (în Moldova - Academia de Ştiinţe a Moldovei).

Facilitatea Help-desk, elaborată de Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale al A.Ş.M., are drept scop creşterea participării actorilor din domeniul TIC din Europa de Est şi Asia Centrală în proiecte de cercetare PC7.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us