Rezultatele concursului comun a cercetărilor ştiinţifice fundamentale dintre AŞM şi MEŞ al Ucrainei

La 20 martie 2009 s-a încheiat Concursul proiectelor comune de cercetare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Ministerul Educa?iei ?i ?tiin?ei al Ucrainei pentru anii 2009-2010. La concurs au fost depuse 75 cereri la principalele direc?ii strategice.

Cererile de proiecte au fost coordonate cu Partea ucrainean? ?i s-a constatat c? la evaluare vor fi înaintate 71 cereri, medic celelalte 4 cereri au fost respinse din motivul c? nu au fost depuse concomitent.

Conform prevederilor Protocolului cererile de proiecte depuse din partea cercetătorilor din RM vor fi transmise spre evaluare Consiliului de Expertiză al AŞM şi concomitent cererile de proiecte depuse din partea cercetătorilor din Ucraina vor fi expediate spre examinare la Consiliului de Expertiză al MEŞU. Termenul de evaluare este până la 20 mai 2009. Hotărârea finală se va adopta în temeiul discutării în comun a rezultatelor expertizei.

Anunţarea rezultatelor finale este planificată pentru data de 12 iunie 2009.

Dr. Lidia Romanciuc
Director Centrul Proiecte Internaţionale

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us