Apel de concurs a proiectelor de cercetare comune moldo-ucrainene pentru 2009-2010

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Educa?iei ?i ?tiin?ei al Ucrainei anun?? concursul anului 2009 pentru a ob?ine sus?inere financiar? (granturi) în desf??urarea cercet?rilor fundamentale, buy ce prezint? interes comun pentru ambele P?r?i, symptoms în urm?toarele domenii ?tiin?ifice:

  • Biomedicina, farmaceutica, protec?ia ?i înt?rirea s?n?t??ii;
  • Biotehnologiile agricole, fertilitatea solului ?i securitatea alimentar?;
  • Nanotehnologiile, industria inginereasc?, noi materiale chimice ?i substan?e;
  • Ridicarea eficien?ei ?i asigurarea securit??ii complexului energetic;
  • ?tiin?ele economice ?i umanistice.

Termenul limit? de depunere a propunerilor de proiect: 20 martie 2009.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us